Copyright 2022 - Administrator ZŠ Na Nábřeží Havířov

Zájmové útvary ve školní družině probíhají vždy v období říjen - květen a jsou ZDARMA pro děti navštěvující školní družinu.

Bližší informace podají vedoucí jednotlivých kroužků.

Nabídka kroužků ŠD ve školním roce 2021-22:

Přehled zájmových kroužků ve školní družině v roce 2021/2022
ZŠ a MŠ Havířov-Město Na Nábřeží
NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ KROUŽKU DEN ČAS MÍSTNOST
KERAMIKA 1. skupina Bc. Pavla Michálková pondělí 15:10-16:40 keramická dílna
DOVEDNÉ RUCE Michaela Králiková pondělí 15:00-16:10 ŠD
KERAMIKA 2. skupina Michaela Králiková úterý 15:10-16:40 keramická dílna
DESKOVÉ HRY Miroslava Folwarczná úterý 15:10-16:40 ŠD
MLADÝ VÝTVARNÍK Miroslava Folwarczná středa 15:10-16:40 ŠD
POHYBOVÉ HRY Michaela Králiková čtvrtek 15:10-16:40 Tv
KERAMIKA 3. skupina Bc. Pavla Michálková čtvrtek 15:10-16:40 keramická dílna