Copyright 2024 - Administrator ZŠ Na Nábřeží Havířov

Zájmové útvary ve školní družině probíhají vždy v období říjen - květen a jsou ZDARMA pro děti navštěvující školní družinu.

Bližší informace podají vedoucí jednotlivých kroužků.

Nabídka kroužků ŠD ve školním roce 2023-24:

Přehled zájmových kroužků ve školní družině v roce 2022/2023
ZŠ a MŠ Havířov-Město Na Nábřeží
NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ KROUŽKU DEN ČAS MÍSTNOST
POHYBOVÉ HRY Michaela Králiková pondělí 15:10-16:10 ŠD
RUKODĚLNÝ Bc. Pavla Michálková
pondělí 15:10-16:10 ŠD
MLADÝ VÝTVARNÍK Miroslava Folwarczná úterý 15:10-16:10 ŠD
TVOŘENÍ Z PAPÍRU
Michaela Králiková úterý 15:10-16:10 ŠD
RUKODĚLNÝ Bc. Pavla Michálková středa 15:10-16:10 Tv
DESKOVÉ HRY Michaela Králiková
Bc. Pavla Michálková
Miroslava Folwarczná
čtvrtek 15:15-16:30 ŠD