Copyright 2024 - Administrator ZŠ Na Nábřeží Havířov

Vnitřní řád ŠD je umístěn na webových stránkách školy - www.zsnabrezi.cz

PROVOZ V ŠD

ráno 6:00 hod. až 7:45 hod. – odchod do šatny
po skončení výuky 11:40 hod. až 16:40 hod.

REŽIM DNE V ŠD: oběd, relaxace, zájmové činnosti dle ŠVP ŠD, vycházka v přírodě, svačina, kroužky ŠD, odchod žáků dle přihlášky.

KROUŽKY ŠD: probíhají ve dnech od PO do ČT v době od 15:00 do 16:30 hod. Činnost kroužků je zahájena v měsíci ŘÍJNU a ukončena v KVĚTNU.

Typy kroužků: MLADÝ VÝTVARNÍK, DOVEDNÉ RUCE, SPORTOVNÍ HRY, KERAMIKA HROU………..

CO MÁM MÍT DO ŠD:

1. balíček papírových utěrek
2. balík papírových kapesníčků na celý školní rok (krabička hyg. kapesníčků)
3. podepsaný pytlík s převlečením na hřiště
4. pro zajištění pitného režimu, možnost přinesení sirupu (podepsaný)
5. žádáme rodiče o sponzorský dar – 2 balíčky balených bonbónů a papíry pro
žáky na kreslení (klidně z jedné strany popsané)

TEL. ČÍSLA ŠD:

1. odd. vychovatelka Folwarczná 59 680 25 30 JÍDELNA : 59 680 25 37
2. odd. vychovatelka Králiková 59 680 25 33 SEKRETARIÁT: 59 680 25 20
3. odd. vychovatelka Michálková 59 680 25 28

JÍDELNA : 59 680 25 37

SEKRETARIÁT: 59 680 25 20

ŽÁK JE ZAŘAZEN DO ŠD, POKUD JE ŘÁDNĚ VYPSÁNA PŘIHLÁŠKA A UHRAZEN POPLATEK ZA ŠD NA DANÝ MĚSÍC ŠKOLNÍHO ROKU.

vedoucí vychovatelka Michaela Králiková