Copyright 2024 - Administrator ZŠ Na Nábřeží Havířov

Na naší škole bylo zřízeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP), které je tvořeno výchovnou poradkyní, speciální pedagožkou a metodiky prevence sociálně–patologických jevů. Hlavní cílem ŠPP je poskytování bezplatné odborné péče žákům, rodičům a pedagogům. Všichni členové týmu jsou odborníci a využívají znalosti prostředí a atmosféry školy i jednotlivých žáků. Poradenské služby jsou tak snadno dosažitelné pro žáky, rodiče a pedagogy, což umožňuje poskytnutí pomoci okamžitě a přímo ve škole.


Školní poradenské pracoviště tvoří síť odborníků:

Výchovná poradkyně:  Mgr. Blanka Jedináková
Speciální pedagožka:  Mgr. Kateřina Šípová
Metodici prevence sociálně-patologických jevů: Mgr. Břetislav Holesz
Nabídka poskytovaných služeb:

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: Mgr. Blanka Jedináková

 • tel.: 596 802 529 , e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • konzultační hodiny: úterý: 12:15 – 12:45, pátek: 7:15 - 7:45; odpoledne dle dohody

Poradenské činnosti:

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků -  volba povolání, zájmové dotazníky, individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti, poradenství zákonným zástupcům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce <li>zajišťování skupinových návštěv veletrhů vzdělávací nabídky
 • pomoc při vyplňování přihlášek vycházejících žáků a evidence zápisových lístků
 • řešení výchovných problémů
 • konzultace pro pedagogy ve vztahu k žákům s problematickým či rizikovým chováním
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu


SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA: Mgr. Kateřina Šípová

 • tel.: 596 802 535, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • konzultační hodiny:
  • po domluvě možný individuální termín konzultace 

Poradenské činnosti:

 • speciální pedagog pracuje s dětmi doporučenými PPP, SPC
 • konzultace s rodiči dětí se specifickými vývojovými poruchami učení nebo chování, dětí nadaných a dětí s výukovými obtížemi, rodiče se mohou dostavit ke konzultacím v rámci poskytovaných služeb potřebných v oboru speciální pedagogiky
 • rodiče mají možnost informovat se o problematice nápravy speciálních poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie apod.) a chování (různé formy LMD, ADHD), správného režimu dítěte a problémů ve vyučování
 • práce s třídními kolektivy - prohlubování vzájemného poznání a sebepoznání žáků, zkvalitňování vztahů a komunikace mezi žáky, podpora třídního kolektivu, diagnostika vztahů v třídních kolektivech, preventivní činnost a intervence v případě vztahových problémů ve třídách, realizace besed a přednášek ve vztahu k průřezovým tématům ŠVP, programy zaměřené na adaptaci a integraci nových žáků ve třídách
 • individuální konzultace pro žáky – pomoc při řešení školních, prospěchových, výchovných, v některých případech osobních, vztahových a rodinných problémů = doporučení kontaktů na další odborníky
 • krizová intervence – podpora v období osobní krize při hledání odborné pomoci
 • kariérové poradenství – ve spolupráci s výchovným poradcem - pomoc při profesní orientaci žáků v souvislosti se styly učení
 • konzultace pro pedagogy ve vztahu k problematice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků s výukovými obtížemi, vztahů mezi žáky ve třídě, tvorbě a realizaci individuálních vzdělávacích plánů apod.
 • poskytování odborných informací, doporučení a zprostředkování kontaktů na specializovaná pracoviště apod.
 • poskytování informací o činnosti školního poradenského pracoviště, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu 

METODICI PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ:

Mgr. Břetislav Holesz - tel.: 596 802 536, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

konzultační hodiny: dle dohody

Poradenské činnosti:

 • práce s výchovně problémovými dětmi
 • spolupráce s rodinou hlavně v poradenské činnosti
 • spolupráce s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými dětmi
 • spolupráce s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dětmi
 • spolupráce s Policií ČR, městskou policií, MmH