Copyright 2024 - Administrator ZŠ Na Nábřeží Havířov

Vážení rodiče,

hledáte vhodnou školu pro Vaše dítě, budoucího prvňáčka? Je-li tomu tak, pak určitě nahlédněte i do oken naší nejstarší havířovské školy, která Vám může při Vašem výběru pomoci. Jistě chcete pro své dítě kvalitní vzdělání, trpělivé učitele a v neposlední řadě Vás také bude zajímat prostředí školy, její vybavení, mimoškolní aktivity či úspěšnost jejich absolventů na středních školách. Nechceme se zde soustředit na pouhé vyjmenovávání všech možností, ale rádi bychom vyzdvihli i to, co mnohdy zůstává v pozadí.

V následujícím videu je sestřih záběrů z procházky školní budovou, můžete nakouknout do výuky a uvidíte také přípravu tříd na oslavy 60. výročí založení naší školy. Nechybí ani záběry z AKADEMIE, která se uskutečnila 13. května 2014 a byla vyvrcholením oslav tohoto významného jubilea.

 

Základní škola Na Nábřeží v Havířově, je umístěna v centru města, ale zároveň přímo na okraji chráněného území meandrů řeky Lučiny a nabízí svým žákům například dvě velmi kvalitně vybavené multimediální učebny, počítačovou síť INTRANET, jež je jednou z nejlepších v okrese včetně pokrytí celého areálu školy Wi-Fi signálem. Na vysoké úrovni je také vybavení speciální didaktickou technikou a pomůckami, odborné učebny jsou vybaveny dataprojektorem a většina z nich interaktivními tabulemi.

škola Na Nábřeží

Pod jednou střechou zde najdete dvě velké tělocvičny, množství zájmových kroužků, kvalitní školní jídelnu a prostornou družinu, která je otevřena již od 6:00 hodin a stará se o děti dle potřeby až do 16:45 hodin. Ihned za budovou školy je dobře udržované travnaté školní hřiště s běžeckou dráhou, doskočišti a prostorem pro volejbal a tenis. Spolupracujeme nejen s Mateřskou školou a Domem dětí a mládeže, ale také s Pobytovým střediskem a Azylovým domem.

 

Klademe rovněž velký důraz na kvalitní výuku nejen jednotlivých předmětů, ale i jazyků. Všechny děti se učí anglicky, později si vyberou ruský nebo německý jazyk jako druhý. Odborné učebny jsou postupně vybavovány moderními učebními a didaktickými pomůckami. Na zdejší škole panuje dobrá atmosféra našeho přátelského, učitelského sboru, která dětem umožňuje rozvíjet nejen jejich vlastní osobnost, ale přispívá také k pozitivnímu přístupu k vyučování. Učitelé se snaží individuálně pracovat jak s dětmi výrazně slabšími, tak i s dětmi talentovanými.

Žáci naší školy se pravidelně účastní různých soutěží a často z nich přivážejí pěkná ocenění. Pro žáky s různými menšími handicapy nabízíme BIOFEEDBACK a reedukační programy, pro všechny děti pak Osobnostně sociální výchovu. Rádi bychom ještě více rozšířili spolupráci s rodinami našich žáků, a to jak cizinců, tak Čechů, také s dětským speciálním pedagogem.

Naše škola se mimo jiné může pochlubit vysokou aprobovaností pedagogů, kteří se snaží děti postupně dovést téměř na práh jejích dospělosti. Ukazují jim kromě učiva také to, jak si udělat názor na věci a lidi kolem nás. Děti, které odcházejí na střední školy, naši školu opouštějí připraveny - co se týče jak znalostí, tak základních postojů a názorů na život. Ze zkušenosti víme, že naši absolventi se pak často vracejí a vzpomínají, že na tuhle školu chodili opravdu rádi.

 

Určitě přijďte i Vy. Těšíme se na Vás i Vaše děti.