• Škola Na Nábřeží

  • Barevná olympiáda 2019

  • ZŠ Na Nábřeží Havířov

  • Akademie ZŠ Na Nábřeží 2014 - 60. výročí založení školy

Copyright 2021 - Administrator ZŠ Na Nábřeží Havířov

info

Vážení zákonní zástupci, rodiče.


v této nelehké době distančního vzdělávání přibývají případy, kdy nedochází ze strany zákonných zástupců ke kontrole elektronických žákovských knížek, které jsme v letošním školním roce zavedli.

Obracíme se na Vás s žádostí, abyste důsledně kontrolovali elektronické žákovské knížky. V žákovských knížkách nemáte pouze průběžné hodnocení, ale také důležité informace od třídních učitelů a vyučujících. Poskytujete tímto důležitou zpětnou vazbu škole a tím přispíváte k efektivnímu a kvalitnímu vzdělávání svých dětí.
 
Vzájemná komunikace také probíhá prostřednictvím emailu, tady také žádáme o průběžnou kontrolu došlých zpráv.

Zároveň děkujeme všem, kteří tuto povinnou spolupráci rodiny a školy od začátku dodržují.
 
S přáním lepších časů, vedení školy.