• Škola Na Nábřeží

  • Barevná olympiáda 2019

  • ZŠ Na Nábřeží Havířov

  • Akademie ZŠ Na Nábřeží 2014 - 60. výročí založení školy

Copyright 2021 - Administrator ZŠ Na Nábřeží Havířov

Z důvodů vládního nařízení bude od středy 11.3. 2020 naše ZŠ uzavřena.

Žákům, kteří se stravují ve školní jídelně, budou obědy automaticky odhlášeny.

 

Výukové materiály a zadání k domácí přípravě žáků zveřejňujeme na stránkách jednotlivých tříd

- v pravém panelu pod odkazy.

Pro žáky s omezenými možnostmi připojení k internetu jsou zde

doplňující informace vedení školy

- vyvěšeno i na úřední desce u vchodu do budovy školy.

Informace pro jednotlivé třídy budeme průběžně aktualizovat a doplňovat.

Doporučení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK)

Bližší informace sledujte na našich webových stránkách.

vedení školy