• Škola Na Nábřeží

  • Barevná olympiáda 2019

  • ZŠ Na Nábřeží Havířov

  • Akademie ZŠ Na Nábřeží 2014 - 60. výročí založení školy

Copyright 2021 - Administrator ZŠ Na Nábřeží Havířov

info

 
Vážení rodiče,
 
zkontrolujte si, prosím, webové stránky SŠ u nematuritních oborů (3-leté učební obory). Rozhodnutí o přijetí na tyto obory jsou zveřejněna od středy 22.4.2020 a v případě přijetí je nutné zápisový lístek odevzdat do 5 pracovních dnů.
Zápisové lístky žáků, kteří se hlásí na maturitní obory a budou konat jednotnou přijímací zkoušku, budeme řešit později.
 
Děkuji za pochopení.

Mgr. Blanka Jedináková, výchovný poradce