• Škola Na Nábřeží

  • Barevná olympiáda 2019

  • ZŠ Na Nábřeží Havířov

  • Akademie ZŠ Na Nábřeží 2014 - 60. výročí založení školy

Copyright 2021 - Administrator ZŠ Na Nábřeží Havířov

 

Netradiční valentýnské odpoledne ve školní družině ZŠ Na Nábřeží se neslo v historickém duchu. Díky bohatému programu se děti na pár hodin přenesly do doby Karla IV. Po poutavé přednášce se děti přesunuly do prostor školní družiny, které se proměnily ve středověký hrad. Tam na děti čekal sám císař Karel IV., který zahájil rytířské klání, v němž děti musely zdolat překážkovou dráhu, utkat se s drakem, najít klíč od věže, zodpovědět historický kvíz či hodit věnečkem. Po vyhlášení nejudatnější rytířské družiny a rozdání cen, následoval karneval s výukou dobových středověkých tanců a dvorské etikety.

Dětem se ve středověku tak líbilo, že mnohé z nich odmítaly odejít. Domů si odnesly upomínkové předměty a pocit báječně prožitého odpoledne. Projektový den se nesmírně vydařil a za to bych ráda poděkovala všem kolegyním vychovatelkám i asistentkám, které se na přípravě a organizaci celé akce podílely. Zvláštní díky patří historičce Mgr. Veronice Dlouhé, která za námi vážila dlouhou cestu z Prahy, pro děti si připravila poutavou přednášku s prezentací a v roli herolda nás provedla celým odpolednem.

Děkujeme!

 

Za kolektiv školní družiny

Michaela Králiková

Fotografie z akce najdete v albu Na dvoře krále Karla IV.