Copyright 2022 - Administrator ZŠ Na Nábřeží Havířov

NOVÉ INFORMACE Z NÁBŘEŽÍ - provoz od 12.4.2021

Vážení zákonní zástupci, rodiče, žáci,
Na základě vydaného mimořádného opatření MZd ČR, MŠMT ČR informuje, že s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení dle níže uvedeného.

Žáci 1.-5. ročníků - rotační týdenní výuka

LICHÝ TÝDEN 12.-16. 4. 2021; 26.-30. 4. 2021

PREZENČNÍ ČÁST - přítomnost ve škole - třídy I.B, III.A - AJ 2. sk., IV.A, V.B

DISTANČNÍ ČÁST - třídy I.A, II.A, III.A - AJ 1. sk., IV.B, V.A

 SUDÝ TÝDEN 19.-23. 4. 2021; 3.-7. 5.2021 

PREZENČNÍ ČÁST - přítomnost ve škole - třídy I.A, II.A, III.A - AJ 1. sk., IV.B, V.A

DISTANČNÍ ČÁST - třídy I.B, III.A - AJ 2. sk., IV.A, V.B

Pozn. Dětem zaměstnanců IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost. Výčet vybraných profesí najdete ZDE.

VSTUP DO ŠKOLY v prezenčním týdnu:

7:40 - I.B, III.A - AJ2 (resp. I.A, II.A, III.A - AJ1)

7:45 - IV.A, V.B (resp. IV.B, V.A)

Do prostoru školy vstupují pouze žáci bez doprovodu a v chirurgických rouškách či respirátorech dle platného opatření MZd, viz oddíl roušky.

VÝUKA v prezenčním týdnu

Vyučování 1. - 5. ročníků proběhne dle upraveného rozvrhu, který bude zveřejněn ve školním informačním systému (elektronická ŽK).

ŠKOLNÍ DRUŽINA v prezenčním týdnu:

Školní družina bude otevřena pro 1.-3. ročníky v plném rozsahu (rozdělení po jednotlivých třídách) včetně ranní družiny. Žáci 4. - 5. ročníků bez možnosti navštěvovat školní družinu.

STRAVOVÁNÍ:

Školní jídelna je v provozu pouze pro žáky v prezenční výuce (ve škole). Tito žáci budou automaticky přihlášení. V případě nepřítomnosti je nutné oběd odhlásit.

Pro ostatní žáky v distančním vzdělávání pouze k odběru výdejním okénkem. Z hygienických důvodů je nutné tento výdej den předem nahlásit v kanceláři ŠJ (596802537).

ROUŠKY

 Podle platného opatření MZd platí, že chirurgické roušky či respirátory musí používat všichni žáci na celé škole i v průběhu výuky, proto s tím, prosím, počítejte a vybavte děti dostatečným počtem ochranných prostředků dýchacích cest. Podrobnější informace, viz ODKAZ.

TESTOVÁNÍ

Dle nařízení MZ ČR se každý žák v prezenční výuce musí podrobit antigennímu testu samoodběrem. Testy budou provedeny v pondělí a ve čtvrtek v určených místnostech, pod dohledem pedagogických pracovníků. Podrobnější informace naleznete v odkazu https://testovani.edu.cz/

Instruktážní leták k testování            Instruktážní video k testování

Kdo se testovat nemusí: 

  • Testování se netýká prezenčně vzdělávaných dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky.

  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

 

Žáci 6.-9. tříd budou od 12.4. nadále vzdělávat distančně.  

Distanční vzdělávání žáků 6. - 9. ročníku bude od 12.4. pokračovat v režimu, na který už jsou žáci zvyklí z předchozích týdnů. Rozvrhy v elektronických ŽK mohou být upraveny, pozvánky na online hodiny najdete v Google kalendáři nebo v aplikaci Meet.

Distanční výuka bude probíhat dle instrukcí jednotlivých vyučujících v online prostředí Google, ke kterému se žáci přihlásí prostřednictvím svých účtů.

Veškerá online výuka bude oznámena v Google kalendáři, pozvání bude oznámeno prostřednictvím mailu, další vzdělávací aktivity zaznamenány v jednotlivých stránkách tříd na webových stránkách školy.
Výukové materiály budou k dispozici na našich webových stránkách, G – disku, odkaz E-learning – ZŠ Na Nábřeží veřejná složka.

POMOCNÝ SOUBOR k on-line výuce - Kde co najdete

Žáci, kteří nemají možnost online připojení, budou dostávat materiály osobně.
Osobní předání proběhne vždy po předchozí domluvě s vyučujícím ve vestibulu školy u hlavního vchodu.

O faktu nemožnosti se vzdělávat online nás bezodkladně informujte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Další informace budete dostávat jako obvykle od třídních učitelů a prostřednictvím emailů.

Sledujte naše webové stránky, kde Vás budeme aktuálně informovat.

vedení školy