• Škola Na Nábřeží

  • Barevná olympiáda 2019

  • ZŠ Na Nábřeží Havířov

  • Akademie ZŠ Na Nábřeží 2014 - 60. výročí založení školy

Copyright 2021 - Administrator ZŠ Na Nábřeží Havířov

info

Vážení zákonní zástupci, milí prvňáčkové,

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. 9. 2021 od 9:00 hod. v tělocvičně západní trakt (vlevo od hlavního vchodu).

Třídní učitelky:

1.A – Mgr. Silvie Pečinková

1.B – Mgr. Valérie Schimanietzová

Společně pak půjdete do svých tříd, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací.

Těšíme se na vás!

Další informace

První týden budou mít děti vyučování zkrácené, aby si postupně zvykly na nové prostředí.
Druhý a třetí den (2. – 3. 9.) se děti učí dvě vyučovací hodiny (do 9:50 hod.). Čtvrtý a pátý den (6. – 7. 9.) výuka končí v 10:45 hodin. Žáci si přinesou svačinu s pitím. Dále vyučování probíhá dle rozvrhu jednotlivých tříd. Třídní učitelky si žáky vyzvedávají v 7:40 u hlavního vchodu.

Informační třídní schůzka bude ve čtvrtek 2. 9. 2021 od 15:30 hod.


Všeobecné informace

Přehled zvonění

1. hod. 8.00 – 8.45 (velká přestávka)

2. hod. 9.05 – 9.50

3. hod. 10.00 – 10.45

4. hod. 10.55 – 11.40

Příchod do školy: 

7.40 hod. (pokud žák nenavštěvuje ranní školní družinu)

Omlouvání dítěte:
online v prostředí elektronické ŽK, telefonicky či osobně – potřebné kontakty naleznete na našem webu www.zsnabrezi.cz

Uvolňování žáka ze školy v průběhu školního roku:
a) na 1 den žáka uvolňuje třídní učitel
b) na 3 a více dní – uvolňuje ředitel školy (písemnou žádost předat třídnímu učiteli, formulář u tř.učitele nebo na webových stránkách )
c) uvolnění dítěte z výuky – z jedné vyučovací hodiny uvolňuje žáka příslušný vyučující (rodiče si osobně vyzvednout své dítě ve třídě se souhlasem tř.učitelky )  

Pouze v případě omezujících vládních nařízení by se organizace měnila. Sledujte, prosím, před zahájením školního roku náš web.

ŠKOLNÍ DRUŽINA - oznámení zákonným zástupcům  budoucích žáků ŠD z 1. ročníků:

Zápis žáků do školní družiny (ŠD), bude probíhat v ŠD č. 2, druhé patro střední trakt v následujících dnech:

- čtvrtek 26. 8. 2021 v době od 8:00 hod. do 16:00 hod.

- středa 1. 09. 2021 v době od 8:00 hod. do 12 :00 hod.

ODKAZY K SOUBORŮM:

Co potřebujeme v první třídě - pomůcky

Co bude kupovat škola

INFORMACE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ - přihlášení iednotlivých strávníků proběhne od 26.8. 2021, v době od 8:00 - 12:30 hod

A ještě malé doporučení:

Začátek školní práce dětem ulehčíte, když:

- budete již teď na nich vyžadovat jasnou a správnou výslovnost
- povedete je, aby klidně a pozorně poslouchaly předčítání pohádek
- budete vyžadovat, aby reagovaly ihned na vhodně daný pokyn a důsledně sledovat, jak jej plní
- soustředíte dítě na vykonávanou práci a nedovolíte mu, aby se zabývalo vedlejšími věcmi
- zvyknete je na to, aby dohrály započatou hru, dokončovaly započatou práci
- navyknete je, aby denně plnily drobné úkoly při domácí práci
- povedete je k tomu, aby po hře uklidily hračky, po obědě své nádobí a příbor
- naučíte je pozdravit, poprosit, poděkovat
- povedete je k tomu, aby při hře, procházkách si všímaly zvířat, květin a všech změn kolem sebe
- navyknete je, aby ve stejnou hodinu vstávaly, chodily spát (spánek 10 hod.)

Dovednosti, které by měl předškolák zvládnout:
Rychle obouvat, zouvat boty. Oblékat, svlékat a skládat věci. Na záda navléknout aktovku. Dodržovat osobní hygienu. Znát adresu bydliště. Přecházet opatrně ulici.

Těšíme se na viděnou a přejeme všem pěkné letní dny. 

vedení školy