• Škola Na Nábřeží

  • Barevná olympiáda 2019

  • ZŠ Na Nábřeží Havířov

  • Akademie ZŠ Na Nábřeží 2014 - 60. výročí založení školy

Copyright 2021 - Administrator ZŠ Na Nábřeží Havířov

info

Vážení rodiče, zákonní zástupci a milí žáci,

zahájení školního roku 2021 - 2022 proběhne ve středu 1. září 2021

pro 2.-9. ročníky v 8:00 hod. v příslušných kmenových třídách (ukončení v 8:45)

pro 1. ročníky v 9:00 hod. v prostorách školní tělocvičny (vstup hlavním vchodem)

Z důvodů ochrany zdraví a vzhledem k vyššímu počtu osob při slavnostním uvítání žáků 1. tříd je nutné dodržet povinnost zakrytí úst a nosu.

Screeningové testování žáků v září 2021

  • preventivní testování žáků samoodběrem bude provedeno pod dohledem třídních učitelů ve středu 1.9. (žáci 1. tříd až ve čtvrtek 2.9.), v pondělí 6.9. a ve čtvrtek 9.9.
  • testování nepodstupují žáci, kteří splňují podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) - tuto skutečnost je nutné prokázat certifikátem nebo v aplikaci, testováni nepodstupují také děti nebo žáci, kteří doloží aktuálně platný negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
  • pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.) 

Organizace výuky ve čtvrtek 2. září a v pátek 3. září 2021

I.A a I.B - výuka od 8:00 do 9:50 (žáky vyzvednou v prostoru u vrátnice třídní učitelky v 7:40, prosíme o dochvilnost) 

2. - 3. ročníky - výuka od 8:00 do 11:40 - třídnické práce, rozdávání učebnic

4. - 5. ročníky - výuka od 8:00 do 12:00 - třídnické práce, rozdávání učebnic

6. - 7. ročníky - výuka od 8:00 do 10:40 - třídnické práce, rozdávání učebnic

8. - 9. ročníky - výuka od 8:00 do 11:15 - třídnické práce, rozdávání učebnic

 

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

- středa 1. září - obědy budou vydávány od 10:00 hod.

- čtvrtek 2. září a pátek 3. září - výdej obědů po ukončení výuky dle jednotlivých ročníků, žáci 1. stupně, kteří budou ve školní družině, se stravují ve 12:30 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

- středa 1. září - plný provoz školní družiny pro přihlášené žáky 2.-5. ročníku

- čtvrtek 2. září a pátek 3. září - plný provoz školní družiny pro všechny přihlášené žáky 1. stupně

 

Změna vyhrazena, sledujte naše webové stránky.

vedení školy