• Škola Na Nábřeží

  • Barevná olympiáda 2019

  • ZŠ Na Nábřeží Havířov

  • Akademie ZŠ Na Nábřeží 2014 - 60. výročí založení školy

Copyright 2020 - Administrator ZŠ Na Nábřeží Havířov

info

Vážení rodiče,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vám sdělujeme, že v rámci metodiky MŠMT ČR bude od 8. 6. 2020 ve škole umožněna přítomnost žákům 2. stupně ZŠ. V této souvislosti rozhodlo vedení školy takto:

Nebudou probíhat vzdělávací aktivity v třídních skupinách (jako tomu je na 1. stupni), ale žáci se budou účastnit individuální nebo skupinové konzultace, která bude předem domluvena.

Žáci obdrží mailem osobní pozvání ke konzultaci, popřípadě si s konkrétním vyučujícím domluví osobní konzultaci. Zvací maily budou zaslány vždy na adresu žáka i zákonného zástupce. Konzultace v jednotlivých třídách budou také vyznačeny v ROZVRHU tříd a třídním kalendáři.

Upozorňujeme, že před prvním vstupem do školy, musí žák odevzdat čestné prohlášení, které si můžete vytisknout z odkazu ZDE. Pokud nemáte možnost tisku, můžete si vyzvednout tiskopis ve škole kterýkoli pracovní den od 8:00 do 13:00 hod.

Bez tohoto vyplněného a podepsaného tiskopisu nebude žák vpuštěn do školy.

V případě, že bude Vaše dcera/syn pozván do školy ke konzultaci, sdělíte v odpovědi na zvací mail, zdali se zúčastní a tuto možnost využije.

V době přítomnosti žáka ve škole má nárok na oběd. Pokud budete mít zájem o oběd v den konzultace, sdělíte nám toto také v odpovědi na zvací mail.

Zpětnou informaci zasílejte, prosím, neodkladně.

Přihlášení obědu provedeme automaticky ve škole a platba bude jako obvykle stažena z účtu strávníka. Upozorňujeme, že obědy budou žákům 2. stupně vydány až po 12:00 hod.

Další informace průběžně zveřejňujeme na našich webových stránkách.

TISKOPIS - Čestné prohlášení

 

vedení školy

 

Přihlášení - Škola Online

škola online

Login Form

Přihlášení pro editory: