• Škola Na Nábřeží

  • Barevná olympiáda 2019

  • ZŠ Na Nábřeží Havířov

  • Akademie ZŠ Na Nábřeží 2014 - 60. výročí založení školy

Copyright 2020 - Administrator ZŠ Na Nábřeží Havířov

info

PLATBY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že v souvislosti se vzniklou „koronavirovou“ situací, ve které došlo k nucenému přerušení činnosti školní družiny (ŠD), vedení školy rozhodlo takto:

uhrazené platby za měsíce – duben, květen a červen 2020

  1. žáci, kteří již nebudou v příštím školním roce 2020 – 2021 navštěvovat ŠD – dojde ke vrácení uhrazených částek na základě písemné žádosti zákonného zástupce (tiskopis žádosti je k vyzvednutí na sekretariátu školy)
  2. žáci, kteří budou ve školním roce 2020 – 2021 pokračovat v ŠD – dojde k převedení plateb, tzn. budou mít uhrazeny měsíce září, říjen a listopad 2020
vedení školy
 
aktualizováno 9.6.2020
PŘIHLÁŠKY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021
 
Vážení rodiče,
 
pokud Vaše dítě navštěvovalo školní družinu a máte zájem o jeho umístění do ŠD i ve školním roce 2020-2021, vyplňte závaznou přihlášku (najdete v odkazu pod článkem nebo pokud nemáte možnost tisku, můžete vyzvednout na sekretariátu školy). Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutno odevzdat do pátku 19.6.2020 na sekretariátu školy nebo můžete zaslat poštou na adresu školy, popř. vhodit v označené obálce do schránky školy u bočního vchodu z ulice Švermovy.
V případě zájmu o ŠD je nutné uhradit školné ŠD do 31.8.2020. Variabilní symbol platby je stejný, jaký Vám byl přidělení při prvním nástupu do ŠD.
 
TISKOPIS pro děti, které již chodí do družiny: Přihláška do ŠD na školní rok 2020-2021 pro děti
 
Zákonní zástupci nově přihlášených dětí do ŠD od nového školního roku 2020-2021 (budoucí prvňáčci) budou vyplňovat dokumentů více. Veškeré tiskopisy a informace k platebním údajům zašleme na kontaktní mailové adresy, které jste uvedli u zápisu. Tiskopisy jsou také k vyzvednutí na sekretariátu školy.
 
 
 
Michaela Králiková, vedoucí vychovatelka školní družiny


 

Login Form

Přihlášení pro editory: