• Škola Na Nábřeží

  • Barevná olympiáda 2019

  • ZŠ Na Nábřeží Havířov

  • Akademie ZŠ Na Nábřeží 2014 - 60. výročí založení školy

Copyright 2024 - Administrator ZŠ Na Nábřeží Havířov

Vážení zákonní zástupci, rodiče,

Leták zápis 2024zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, prezenční formou za účasti vás i vašich dětí.

Oznamujeme vám tímto, že ředitel školy stanovuje termíny zápisu do 1. tříd školního roku 2024/2025 takto:

8. dubna 2024 od 8:00 do 17:30 a 9. dubna 2024 od 13:00 do 17:30.

V jednotlivých případech, ze zvlášť závažných důvodů, lze zápis provést až do 30.4.2024 po osobním dojednání zákonného zástupce u ředitele školy.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI A DALŠÍ DOKUMENTACE:

Podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) a další dokumentace učinit písemně i v elektronické podobě.

Ředitel školy stanovuje možnost vyplnění zápisové dokumentace (doručení) následujícími způsoby: (vyberte si, prosím, jednu z nabízených možností)

1. Na stránkách školy www.zsnabrezi.cz budete mít odkaz na online registraci k zápisu, my vygenerujeme zápisové dokumenty, které vám odešleme na kontaktní e-mail ke kontrole a doplnění dalších údajů nebo připravíme předtištěné  a při zápisu jen doplníte chybějící údaje.

ODKAZ NA ELEKTRONICKOU REGISTRACI K ZÁPISU od pondělí 25.3.2024 do neděle 7.4.2023 (do 22:00)

 2. Na stránkách školy www.zsnabrezi.cz jsou ke stažení čisté tiskopisy k zápisu ve formátu PDF (k tisku a ručnímu vyplnění) nebo Word (k editaci). (možnost odevzdání viz níže)

3. Tiskopisy si můžete po předchozí domluvě vyzvednout v budově školy, v době od 8:00 - 12:00 hod. (tel. 59 680 25 20 - 23)

4. Tiskopisy budou vyplněny přímo u zápisu.

MOŽNOSTI ODEVZDÁNÍ:

1. Do datové schránky školy (g28iw5s)

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (nelze jen poslat prostý e-mail)

3. Poštou na adresu školy, popř. v označené obálce vložit do poštovní schránky, která se nachází u bočního vchodu z ulice Švermovy.

4. Osobní podání u zápisu.

K žádosti zákonný zástupce, rodič přiloží kopii rodného listu dítěte a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě - prostá kopie. Tato kopie je nedílnou součástí spisu. K zápisu s sebou přineste originál rodného listu dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, aby bylo možné ověřit osobní údaje v zápisových dokumentech.

Pokud nevyužijete elektronickou registraci, máte možnost si formuláře k zápisu stáhnout níže nebo vytištěné vyzvednout ve škole (po předchozí domluvě na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonu 596 802 520). Vyplněné a podepsané formuláře pak přinesete k zápisu, tím se formální část zápisu urychlí.

Formuláře:  Formuláře:
 Zápisní list PDF        WORD Žádost o odklad PDF      WORD        
 Žádost o přijetí PDF    WORD Odborná doporučení k odkladu PDF 

Pokud nevyužijete elektronickou registraci a chcete si rezervovat termín zápisu, je možné nás kontaktovat na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

VZORY TISKOPISŮ:

VZOR - Zápisní list

VZOR - Žádost o přijetí

VZOR - Žádost o odklad

Žádáme Vás o přesné údaje, které odpovídají rodnému listu dítěte, Vašemu občanskému průkazu i průkazu ZP dítěte, vyhnete se tak zbytečným komplikacím.

Pokud budete žádat odklad povinné školní docházky, formuláře k tomu určené máte taktéž k dispozici. Formuláře se řídí stejnými postupy, viz výše.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Odkazy:

Doporučení pro rodiče budoucích prvňáčků

Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku

Další informace k organizaci zápisu

Školské obvody - Školské obvody spádových škol dle Obecně závazné vyhlášky č. 7/2009, č. 4/2012, č. 5/2016

 

 PaedDr. Svatopluk Novák, ředitel školy